Waxing

 

Back Wax

Bikini Wax

Brazilian Wax

COMBO Brazilian & Half Leg

COMBO Brow & Lip Wax

COMBO Full Leg & Bikini

COMBO Half leg,

Bikini, Lip & Brow

Chest Wax

Chin Wax

 

Eyebrow Tweezing

Eyebrow Wax

 

Full Arm Wax

Full Back

Full Face Wax

Full Leg Wax

Full leg & Bikini

Half Arm Wax

Half Back Wax

Half Leg Wax

Lip Wax

Neck Wax

 

Patch Wax

Shoulder Wax

Sideburn Wax

 

Spa Consultation

 

Stomach Wax

Underarm Wax

 

 

Lash and Brow Tinting

Brow Tint

Lash Tint

Lash & Brow Tint

 

NO SHOW / LATE

25% of Service

Cancellation Fee

 

 

 

$85

$55

$70

$125

$45

$130

$150

 

$75

$25

 

$35

$30

 

$60

$85

$55

$85

$130

$45

$55

$60

$20

$30

 

$20

$30

$25

 

Complimentary

 

$30

$30

 

 

 

$30

$40

$65